<

למדורג הקודם

למדורג הבא

>

אמיר יניב

אלקטרה נדל"ן

מיקום בדירוג 2022

32

גיל: 39 • נשוי + 3 • מגורים: תל אביב • ותק בתפקיד: שנה

"ננצל את התנודות בשווקים לאיתור עסקאות"

מה יהיה האתגר הניהולי המרכזי שלך בשנה הבאה?

"ניצול אי־הוודאות והתנודתיות בשווקים לצורך איתור הזדמנויות לעסקאות. לצד זאת, עלינו לשמור על ערנות, משנה זהירות וניהול סיכונים נאות בכל זמן, ובייחוד בתנאי השוק הנוכחיים".

האם אתם נערכים בחברה להאטה במשק?

"פעילות החברה מתבצעת בארצות הברית ולאחרונה גם בבריטניה. כחברת ניהול קרנות אנו בוחנים ברמה שוטפת כל אחת מהפלטפורמות ופועלים לגידור סיכונים, הן ברמת מגמות המאקרו והן ברמת העסקה הבודדת. הפריסה הסקטוריאלית והגיאוגרפית שלנו מקנה לנו עמידות גבוהה בשוק תנודתי ומגבירה את החוסן הפיננסי".

צילום: אלדד רפאלי

ציון סופי

7.85

ביצוע

8.25

אמינות

8.00

שקיפות

7.63

התחשבות בבעלי עניין

7.53

מיקום בדירוג 2021

- - -

מיקום בדירוג 2020

- - -

מיקום בדירוג 2019

- - -