<

למדורג הקודם

למדורג הבא

>

עמית קורנהאוזר

נאוויטס

מיקום בדירוג 2022

40

גיל: 46 • נשוי + 3 • מגורים: יהוד • ותק בתפקיד: שנה

מה הסוגיה הבוערת ביותר על שולחנה של הממשלה החדשה?

"יש הרבה משימות, אבל הכרחי לפעול להורדת הפשיעה והאלימות בתוכנו, ברחוב ובשיח הציבורי, ולהחזרת תחושת הביטחון האישי".

אתם נערכים להאטה במשק?

"נאוויטס עוסקת בפיתוח נכסי נפט, מתמקדת בשוק בינלאומי, ואינה פועלת כעת בישראל. הכנסותיה נובעות ממכירת נפט, ולפיכך להתפתחויות הגלובליות יש השפעה על פעילות השותפות, אך הפעילות עצמה אינה חשופה לסיכוני שוק, שכן כל חבית שתופק תימכר בכל זמן נתון.

"לנאוויטס יתרון בכך, שעלויות הפקת הנפט בפרויקטים המשמעותיים שבבעלותה נמוכות יחסית, 16 דולר לחבית, ולפיכך צפויה לנו רווחיות בעת ירידת מחירי נפט. בכל אופן, מחירי הנפט הוכיחו במשך השנים שאינם נשארים נמוכים לאורך זמן, וברור לכולנו שהצורך בנפט ילווה אותנו עוד שנים רבות".

האם הנגיד צריך להמשיך עם העלאות הריבית?

"הנגיד נהג עד כה באופן אחראי ומקצועי. העלאות הריבית היו מחויבות המציאות המקומית והגלובלית. חוסנה הכלכלי של ישראל תלוי גם ביכולתו של בנק ישראל לפעול בכלים שעומדים לרשותו, להאט אינפלציה לא רצויה, ואף לצמצם ככל שניתן יבוא אינפלציה מחו"ל. ככל שנתוני הרקע יתמכו ויחייבו זאת, יש להמשיך עם תהליך העלאת הריבית, לצד זאת, ובמטרה להקטין את ההשפעות השליליות של הלך זה, יהיה הכרח לשלב פעילות כלים יעילים נוספים בצד הפיסקאלי".

צילום: תומי הרפז

ציון סופי

7.68

ביצוע

8.33

אמינות

7.53

שקיפות

7.60

התחשבות בבעלי עניין

7.25

מיקום בדירוג 2021

- - -

מיקום בדירוג 2020

- - -

מיקום בדירוג 2019

- - -