<

למדורג הקודם

למדורג הבא

>

איתמר דויטשר

אלקטרה

מיקום בדירוג 2022

49

גיל: 58 • נשוי + 3 • מגורים: תל אביב • ותק בתפקיד: 17 שנים

מה הסוגיה הבוערת ביותר שהממשלה החדשה צריכה לטפל בה?

"אחדות העם. הפילוג מסוכן יותר מכל משתנה כלכלי".

האם אתם נערכים בחברה להאטה במשק?

"אנחנו מסיטים משאבים לסקטורים שבהם אנחנו לא רואים האטה — בעיקר פעילות תשתיות, תחבורה ואנרגיה".

האם הנגיד צריך להמשיך עם העלאות הריבית?

"העלאת הריבית צריכה להמשיך כל עוד לא נראה התייצבות אינפלציונית".

צילום: טל גבעוני

ציון סופי

7.59

ביצוע

8.14

אמינות

8.05

שקיפות

7.64

התחשבות בבעלי עניין

6.53

מיקום בדירוג 2021

17

מיקום בדירוג 2020

35

מיקום בדירוג 2019

49