< לכתבה הקודמת

לכתבה הבאה >

44

צילום: דוברות משרד המשפטים

עמית מררי

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה

האמת לא נחשפה במלואה

עו"ד עמית מררי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה לענייני משפט פלילי, הוצבה בראש הצוות "לבדיקת האזנות סתר לתקשורת בין מחשבים" ובשפה עממית יותר - לבדיקת החשיפה של "כלכליסט" את שימוש המשטרה בפגסוס למעקב אחר אזרחים. מררי ואנשי צוותה, איל דגן וצפריר כץ, ניגשו למשימתם כשהם מצוידים בשתי מגבלות מהותיות: הראשונה היא בעצם היותם מינוי של היועץ המשפטי לממשלה, שהאכיפה הפלילית נמצאת באחריותו, ולכן הוא אמור להיות בצד הנבדק ולא הבודק. השנייה היא היעדר סמכות חקירתית אמיתית אל מול הנבדקים, כלומר היעדר האמצעים הנחוצים לבירור האמת, כאלה שמצויים בידי ועדות חקירה או מח"ש.

ועדיין, חרף המגבלות עלו מדוח הוועדה ממצאים מדאיגים. לצד ניקוי המשטרה מהאשמה המרכזית ("אין כל אינדיקציה לנכונות הטענות לפיהן הודבקו טלפונים ללא צו"), נכתב: "יחד עם זאת, נמצאו מקרים בודדים בהם הצו השיפוטי שניתן לא תאם את פעולת ההאזנה אשר ביצעה משטרת ישראל ביחס לאותו גורם". וזו סתירה: גם לא הודבקו טלפונים ללא צו, וגם הצו לא תאם את פעולות ההאזנה, שזה אומר הדבקה ללא צו. ובהמשך כבר נסב הוויכוח על הכמות. רביב דרוקר בחדשות 13 דיווח שהמשטרה שאבה נתונים ללא היתר בכ־2,000 מקרים מאז 2014.

עיקר כוחו של הדוח בהצגת התשתית המפוקפקת להפעלת כלי המעקב. המשמעות הדרמטית בממדי הפלישה לפרטיות "לא הובנה לאשורה על ידי מקבלי ההחלטות במשטרת ישראל", נכתב בו. והמשטרה, "שלא הבינה", גם לא טרחה לעדכן את משרד המשפטים ואת היועץ המשפטי לממשלה.

הנה מקבץ מייצג של קביעות מתוך הדוח: "הצוות מצא כי המערכת שבידי משטרת ישראל מאפשרת לקבל סוגי תוצרים מסוימים שאין למשטרה סמכות לקבלם לפי חוק האזנת סתר"... "לא היה ידוע כי היכולות הטכנולוגיות של המערכת חורגות מסמכות המשטרה לפי חוק האזנת סתר. יכולות חריגות אלה לא הובאו לידיעת משרד המשפטים"... "לאורך השנים לא יוחסה מלוא המשמעות המתבקשת להיקף היכולות הפוטנציאלי של המערכת ולעצם כניסת חומרים אסורים מתוך טלפונים ניידים אל מחשבי המשטרה"...."למערכת יכולת לקבל מידע שאינו מהווה תקשורת בין מחשבים כגון, פרטי יומן, רשימת האפליקציות, אנשי קשר ופתקים השמורים במכשיר".

חלק מניסוחי הדוח מכסים על אי־אמיתות שנמסרו מפי הדוברים הרשמיים במהלך האירוע. למשל "היה צורך לבצע ניוון טכנולוגי של היכולות העודפות". כלומר, הניוון לא בוצע אף שגם היועץ מנדלבליט וגם המפכ"ל אלשיך טענו זאת. או: "נוכח מאפייני המערכת... סבור הצוות כי היה מקום להרחיב עוד בפני בית המשפט באשר לשיטת הפעולה להאזנה". שזה בעברית פשוטה: גם את השופטים קצת רימינו, ולא סיפרנו להם על מלוא יכולות המערכת.

משה גורלי