< לכתבה הקודמת

לכתבה הבאה >

< לכתבה הקודמת

לכתבה הבאה >

62

שגית אפק

היועצת המשפטית של הכנסת

מגינה על כבוד הכנסת

עו"ד שגית אפיק היא משרתת ציבור במובן הקלסי של המלה: היא לא נרתעת מלהביע בפני הח"כים את עמדותיה, גם כשהן מנוגדות לעמדותיהם וכל זאת, כדי להגן על כבודה ועצמאותה של הרשות המחוקקת. כשהם לא עושים זאת - הם סופגים ביקורת מבג"ץ. להשפעתה של היועצת המשפטית יש חשיבות רבה, לנוכח המתח שבין הכנסת לבין בית המשפט ובין הממשלה לבין הכנסת.

לפני מינויה לתפקיד היא כיהנה כיועצת המשפטית של ועדת הכספים ובמשך שנים נלחמה מול משרד האוצר לצמצום חוק ההסדרים במשק, שבדרך כלל נחקק בתוך פרק זמן קצר ומבלי שהח"כים יכולים לרדת לעומקן של הרפורמות, שאחדות מהן כלל לא תלויות בתקציב. ביולי השנה הסתייגה אפיק מהדורסנות של הקואליציה בהרכב הוועדות במשכן תוך רמיסת האופוזיציה. חוות הדעת המשפטית התנגדה לפיצול ועדות לפי צרכים קואליציוניים והסוגיה התגלגלה עד לבג"ץ, שביקש מהקואליציה ומהאופוזיציה להידבר ביניהן בטרם יקבל החלטה.

לפני כשנה הסתייגה אפיק מהצעת חוק תיקון לחוק יסוד משק המדינה, שאפשרה להגדיל את התקציב לשנת 2020 ב־11 מיליארד שקלים, בין היתר כדי לממן את הוצאות הקורונה. "לגופו של עניין מדובר בתיקון שני לחוק יסוד, וההצעה הזו מחזקת ביתר שאת, את העובדה שלכנסת הוגש תקציב זעיר אנפין, שלא בדרך המלך של הגשת חוק תקציב המדינה", קבעה. הממשלה לא שעתה אז לעמדתה, חוקקה את החוק וספגה בעקבות כך ביקורת מבג"ץ.

צבי זרחיה

עוד בדירוג: